Hoş geldiniz!

Anasayfa

 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
 •  
 • 8
 •  
 • 9
 •  
 • 10
 •  
 • 11
 •  
 
 

YEŞİLAY’A YAPILAN BAĞIŞLARIN TAMAMI KURUMLAR VERGİSİNDEN DÜŞÜLÜYOR

6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 15.06.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu kanunun 9. Maddesiyle 193 sayılı GVK’nun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesisler ile Türkiye Yeşilay Cemiyetine yapılan her türlü nakdi ve ayni yardımların tamamına kurum kazancından indirim imkanı sağlanmıştır.

Ayrıca GVK’nun 89. Maddesine Türk Yeşilay Cemiyeti de eklenmiştir. Dolayısıyla Yeşilay’a yapılan bağışların tamamı da kurum kazancından indirilebilecektir.

Eklenen söz konusu hükümlerden sonra 193 sayılı Kanun maddeleri aşağıdaki gibi şekillenmiştir; (Söz konusu indirim hakkından hem 193 sayılı GVK tabi gelir vergi mükelleflerinin hem de 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na tabii sermaye şirketlerinin yararlanması mümkündür)

Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir:

11.  İktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı.

http://www.tebkobitv.com/video/ibadethanelere-kizilaya-ve-yesilaya-yapilan-bagislara-vergi-muafiyeti-geliyorTakvim
Saat
Hava Durumu
Anlık
Yarın
23° 29° 17°